Witdorper Kampioene met Boshof se skou

Awie Burger en sy hanteerders by sy Groot Kampioen Ram en Reserwe Groot Kampioen Ram

Awie Burger en Kobus Malherbe en hul hanteerders by die Groot Kampioenooi (regs) van Naas en Kobus Malherbe en die reserwe groot kampioenooi wat aan Awie behoort

Awie en Kobus met hul hanteerders by die Junior Kampioenooi van Naas en Kobus Malherbe (regs) en die Reserwe Junior Kampioenooi van Awie Burger Awie en sy hanteerders by sy Senior Kampioen (regs) en reserwe Senior Kampioenooi

Terug na skoublad