Wat gebeur wanneer op Boshof 2013

 

 

 

14 September               :   Huis Goedversorg Kermis

28 September               :  Gereformeerde Kerk hou basaar

16 Oktober                   :   Agri Boshof Plaaswerkers en 

                                              Beginnerboere  Inligtingsdag

 

Home ]