Volkspele Eeufees op Boshof gevier

Volkspele is 100 jaar gelede vir die eerste keer in Suid-Afrika gespeel en omdat dit die heel eerste keer op geordende wyse op 28 Februarie 1914 op die pan op die plaas Vuisfontein, 'n paar kilometers noord van Boshof, gespeel is, is dit die naweek van 28 Februarie tot 1 Maart op Boshof herdenk.

Volkspelers van oor die land heen het Vrydag opgedaag en die namiddag is uitgery, slegte pad ten spyt, Vuisfontein toe waar aalwyne by die klipstapelmonument geplant en 'n volkspele-vertoning deur Van Riebeecklaer van Bloemfontein gelewer is. Hulle het drie van die oorspronklike spele wat Dr Pellissier die kinders geleer het en wat op daardie spesifieke Saterdag oor-en-oor gespeel is,  gespeel.

Op pad terug, is by die tweede monument, ook een waar klippe gestapel is tydens die viering van die 80-jarige bestaan van volkspele en wat die name bevat van die laers wat aan daardie viering deelgeneem het,  die handafdrukke van mnr Hansie le Roux, vorige voorsitter van die Nasionale Volkspele en Volksangbeweging en mnr Mike Jacobs, die huidige voorsitter,  in sement  verewig.

 

Neef Mike Jacobs en Neef Hansie le Roux plant aalwyne by die monument

Hierbo is Neef Hansie en Neef Mike se hande "in" die sement en regs "vol" sement 

Wat 'n skouspel was dit nie toe  honderd fakkeldraers die aand brandende fakkels deur die hoofstraat (Jacobsstraat) van Boshof gedra het - een-helfte vanuit die noordekant en die ander helfte vanuit die suidekant van die dorp. Die helder klanke van volkspeleliedjies kon wie weet waar gehoor word.  By die afdraai na Kerkstraat het die twee groepe mekaar ontmoet en saam na die NG Kerk gestap, waar hulle 'n verligte kring gevorm het rondom die gaste wat stelling ingeneem het voor die borsbeeld van Dr Samuel Henri Pellissier, vir die opening van die fees deur Ds Lindo Pieters.  Mnr Louw Jacobs, Vrystaatse voorsitter van die beweging het die Feesfakkel aangesteek en groeteboodskappe van individue en organisasies oorgedra. Ons haal graag hier aan uit een van die aangrypende boodskappe:

"gebruik julle tyd in ons mooi beweging om te lag, dis die lied van die siel;

gebruik julle tyd om te speel, dis die bron van jeugdigheid;

gebruik julle tyd om vriendelik te wees, dis die pad na geluk;

gebruik julle tyd om te werk, dis die prys van sukses;

gebruik julle tyd om te bid, dis die grootste krag op aarde.

Môre is die toekoms. Die spelers van die verlede het ons beweging gebring tot waar ons vandag is, die spelers van die hede moet uit onvermoeide ywer ons beweging uitbou; die spore wat reeds getrap is, voorttrap.  Dit is ons wens dat  daar vir  baie dekades steeds volkspelers sal wees wat sal spring, speel en strewe".

 

Hierna het Louw en sy vrou, Hanna 'n gedenkplaat onthul en Prof Andries Raath, Beskermheer van die Nasionale Volkspele en Volksangbeweging het die feesrede gelewer waarin hy hulde gebring het aan Dr Pellissier, die vader van volkspele.

 

 

Na aandete wat op die skougronde genuttig is, het die gaste hul plekke op die pawiljoen ingeneem vir 'n tablo van die geskiedenis van volkspele, waar die ontstaan van volkspele 100 jaar gelede hier op Boshof deur volkspelers uitgebeeld is. Algaande is eers die syfer een en daarna die een nul en toe die ander nul met fakkels verlig. Die woord  "Volkspele" wat aan die sykant van 'n sleepwa gemonteer was, is aan die brand gesteek om 'n pragtige verligte "Volkspele 100" uit te beeld.

100 Chinese lanterns is daarna die lug ingestuur - pragtige gesig!

100 Chinese lanterns is die lug ingestuur - pragtige gesig!

Saterdag is deurlopend verskillende outydse danse, asook volkspele in die skousaal gespeel en in die namiddag was daar boeresport en die aand 'n groot saamtrek in die skoolsaal, waar daar nie plek vir die spreekwoordelike muis was nie.

Sondagoggend het heelwat van die Volkspelers die erediens in die NG Kerk bygewoon en kon so ook die pragtige orreluitvoering ter viering van die orrel se 100ste bestaansjaar geniet.

 

Waar ons name kon uitvind by die volgende foto's, sit ons dit by, maar het ongelukkig nie almal se name gekry nie.   (laat weet ons as u wil - ons kan dit bysit of as daar 'n fout is, kan ons regmaak)

Baie dankie aan Gerda Gutter en Elsabé du Preez vir foto's en inligting

San en Jannie van Heerden van Vaalrivierlaer Vanderbijlpark en Piet du Preez van Protealaer Welkoms tydens middagete

Gerda en Piet Gutter van Vleilaer Verkeerdevlei by die borsbeeld van Dr Pellissier

Ollie en Leana Olivier, Hilde Oliver en Elsabe en Piet du Preez.      Hilde is van Van Riebeecklaer en die ander van Protealaer

Gert van Wyk van Junior Laer Bloemhof en Joanette du Preez van Protealaer Welkom

Hannelie de Freitas, Stan Stander en Cecilia Scheepers van Henri Pellissierlaer Boshof

Mike en Doretha Jacobs by hul gasvrouens, Wiekie (Jnr) en Wiekie van Schalkwyk

Ernest Brooks van Boshof gesels met 'n groepie van Bethlehem

Die Besters:  Fina, Cecilia Scheepers, Alta Potgieter en Hannelie de Freitas

Hy klap sweep.  Hulle klap deesdae met moderne "nylon" swepe, maar dit klink soos die ware Jacob!

Beesvel ry

Hulle hou die beesvelryery dop.  Die ambulansdame staan gereed!

Neef Mike wys en lig die publiek  in omtrent die tradisionele volksdrag waarin volkspele gespeeel word

Niggie Ralie Potgieter het seker die verste gereis om die Volkspelefees op Boshof by te woon.  Sy kom uit Gobabis in Namibië. Het darem familie hier by wie sy kuier.  Hierdie 82-jarige "niggie" het 'n groot passie vir volkspele.  Sy speel dit vandat sy kan onthou.   Sy was in 1962 op 'n oorsese Volkspeletoer vir drie maande met 'n drie-maande oue baba. Sy het tot 1974 volkspele in Kimberley gespeel, maar sy sê sy het steeds in die gees 'n volkspeler gebly.  Weens haar liefde vir  volkspele het sy onder andere hierdie volkstradisie by twee skole in Mariental geïnisieer.

Hulle het ook fakkels gedra. Van links, voor:  CJ Baird, Danél Bartleman, Liche van Zyl en agter:  JJ van Vuuren, Helené Baird en Hanco Grové

Tuisblad