Die Duitser, Ernst Mielmann begin die

kudde in die veertiger jare en vir baie

jare was dit 'n geslote kudde.

Die De Kocks het later bulle van Mnr

Elliot en Dr Geldenhuys met groot sukses

ingebring.

Veldbulle beskikbaar.

Andrie de Kock - 082 345 8990


Home ] Up ]