Nuwe Minimumloon vir plaaswerkers bespreek

Mnr Henk Vermeulen, hoofbestuurder van Vrystaat Landbou het onlangs 'n vergadering op Boshof kom hou om inligting te gee oor die nuwe minimumloon wat 'n verhoging van 52% in die lone van werkers op intree-vlak behels en wat vanaf die begin van hierdie maand van toepassing geword het.

Die vergadering is deur sowat 40 lede en gades bygewoon. Die doel van die vergadering was nie soseer om al die bepalinge van die sektorale vasstelling te ontleed of te herbesoek nie, maar eerder om die regsposisie ten opsigte van sommige besluite wat lede moontlik in die volgende paar maande kan oorweeg, uit te lig. Die metode waarvolgens lone bereken word is nie gewysig nie en dit is nie nodig om weer oor die loonvlakke van werkers te onderhandel nie. Lone bó die minimum word dus nie geraak nie en loonverhogings moet tussen die boer en sy werkers (of hul verteenwoordigers) onderhandel word.

Die ekonomiese impak van die verhoging kan moontlik boere aanmoedig om een of meer van die volgende opsies te oorweeg: e Aflegging van plaaswerkers.

Indien 'n boer sou oorweeg om een of meer van bogenoemde opsies uit te oefen, moet die implikasies van arbeidswetgewing asook die Wet op die Uitbreiding van Verblyfsekerheid in ag geneem word. Henk het baie inligting verskaf en die nodige vorms en inligtingstukke aan die teenwoordiges uitgedeel. Dit staan enige lid van georganiseerde landbou vry om Henk of Jacobus Stroebel (prokureur by VL) of Cynthia Troost by 051-444 4609 te kontak indien hulle inligting rondom hierdie aangeleentheid sowel as enige ander saak verlang.

Andrie de Kock, Gert Scheepers, Henk Vermeulen, Marlize Mouton en Marié Scheepers

Tuisblad