Matriekklas van 1972 hou reünie

  Elsa Brooks

Gedurende die naweek van 21 tot 23 September het oud-skoliere van die Rooidakskool, Boshof, ou herinnerings afgestof en heerlik saam gekuier.  Die meeste van hulle was in 1972 saam in matriek in die Rooidakskool.  Sommige van die maats het matriek elders geskryf omdat hul ouers se werksomstandighede só was dat hulle onderworpe was aan verplasings.  Hierdie “weggaan” het egter niks aan die kosbare band wat daar tussen maats en vriende gebind was, verander nie.  Die bymekaarkom na 40 jaar was 'n heerlike “wie-is-jy-nou-weer” maar binne die eerste uur het 40 jaar verdwyn en was die kuier een groot fees.  Die besoek aan die skool was 'n hoogtepunt.  Daar is onthou van die skoolreël:  “Geen fisiese kontak op die skoolterrein”  wat meegebring het dat “gekystes” ten minste 'n arm-lengte uitmekaar op die muurtjies kon sit en gesels gedurende pouse.

 Die mans het gaan kyk of die “baklei-plek” agter die ou toilette, onder die peperboom nog sigbaar is – daar het hulle oor meisies baklei … en bloot “ek-sal-jou-wys”.  Die kantoor was ook vasgelê in die geheue – daar het die manne van die eerste span “brandboud” uitgekom – meneer van der Walt het hulle gelooi omdat hulle na 'n wedstryd in Kimberley die dors met onaanvaarbare vog probeer les het – selfs die hoofseun (wat net een slukkie gevat het) het sy pak gevat en so die respek van sy maats verdien.

 Na 40 jaar, was dit nie meer belangrik oor wie staatspresident, skoolhoof of skaapwagter geword het nie, maar die invloed van ons skoolleuse:  ‘UT PROSIM” dat ek tot diens mag wees, ….wat in ons lewens gebeur het en … watter pad die lewe met ons elkeen geloop het - WIE jy geword het en nie WAT nie. ”

 Die naweek is afgesluit met 'n diens in die NG Kerk gelei deur een van die skoolmaats en heerlike verversings by Wisteria gastehuis (die ou kraaminrigting waar die meeste van hulle gebore is!!)


 “Down memory-lane” was daar trane van vreugde asook hartseer oor maats wat reeds heengegaan het.

'n Wonderlike geleentheid van saamwees, wat verseker herhaal sal word.

 

van links, voor:    Theo Burger, Elsa du Plessis (nou Brooks), Marlene Lombard (nou Watt), Elsa van Rensburg (nou Niemann), Yvette Kruger (nou van der Berg), Franci Geel (nou Fourie) 
Tweede ry:  Annemari Bosman (nou Olivier), Kobus Olivier, Amanda Steenekamp (nou Verwey), Anita du Toit (nou Botha),
Derde ry:  Louw Kruger, Phillip Potgieter, Rufus Farnham, Johan van der Schyff
Agter:  André Nieuwenhuizen, Hennie Kolver, Albertus Pretorius, Louis du Plessis
Rowland Daniel, Frederik van Zyl en Daleen Botha was afwesig toe die foto geneem is

 

 

 

Terug