Die valentynswaens, voorloper van die NG Gmeente se basaar, het weer  op 14 Februarie 2013 geloop

 

Tuisblad