Agri Boshof hou Inligtingsdag vir Plaaswerkers en Beginnerboere

 

'n Baie suksesvolle inligtingsdag vir plaaswerkers en beginnerboere is onlangs deur Agri Boshof te Boshof aangebied en almal wat dit bygewoon het, is met inligting wat hulle prakties op die plaas kan toepas, huis toe.

Die geleentheid is geopen deur die pragtige sang van die koor van HoŽrskool Boshof en gebed deur Mnr Danie Nieuwenhuizen, voordat die sprekers aan die beurt gekom het.   Tussendeur is gelukstrekkings gehou vir geskenke wat deur GWK en Suidwes Landbou geskenk is, sodat sommige gaste nie net met inligting nie, maar ook met waardevolle geskenke, huis toe kon gaan. Mnr Chris Smith van Landelike Ontwikkeling het die gaste ingelig oor indringerplante.  Volgens hom word 30 miljoen hektaar in ons land deur indringerplante ingeneem en spoel 10 miljoen hektaar grond weg weens gronderosie.  Hy het elke indringerplant in ons omgewing met foto's geÔdentifiseer en gewys hoe hulle uitgeroei moet word en hoe die reste terselfdertyd gebruik kan word om 'n struktuur te bou vir die bekam-ping van erosie.

'n Beampte van Working on Fire het 'n span van Bultfontein saamgebring om die gereedskap wat hulle gebruik vir die blus van vuur te demonstreer en te wys op die veiligheidsmaatreŽls wat toegepas moet word.

Mnr Kallie van Romburgh van Afrivet het oor dieregesondheid en -voeding gepraat.

'n DVD van die RPO wat mens alles leer oor die hantering van vee tydens brand, tatoeŽer, onthoring, ensovoorts is gewys.

Mnr Edwin Groeners het beginnerboere ingelig oor die twee-maandelikse veeveilings op Boshof en hoe hulle te werk moet gaan om deel te neem.

Daar was ook geleentheid om die uitstallings van Sandveld Staalwerke van 'n brandblusser wat op 'n sleepwa gemonteer is, asook diť van Africa's Best Taxidermy van die verskillende predatore, te besigtig. Boerbokke van 'n sukses-projek van plaaslike beginnerboere, is besigtig en Calla van Niekerk en George Raad, voorsitter van die korporatief, het inligting daaroor gegee.

Van links, voor:  Andrie de Kock (voorsitter Agri Boshof), Benson (Dept Landbou), William Christians (GWK), David en Alfred (Working on Fire) en Tiekie Combrink wat die dag gereŽl het.  Agter:  George Raad, Calla van Niekerk, Chris Smith, Edwin Groeners en Gerhard Henning van GWK

William Christiaans, Edwin Groeners en Gerhard Henning van GWK

   Terug na Boshoftuisblad