Landbou

Boshof-distrik beslaan ongeveer 438 350 hektaar boerderygrond wat soos volg aangewend word:

Weiveld =  406 300 hektaar

Graan - droŽland = 30 000 hektaar

Graan - besproeiing = 2 050 hektaar

Plase word bewoon en bewerk deur ongeveer 174 boere met hul gesinne - 'n totaal van ongeveer 522 en ongeveer 3600 werkers met 12 000 afhanklikes.

Boerderybedrywighede bestaan hoofsaaklik uit vleis en graan terwyl daar ook heelparty melkboere is. Hoenderboerdery (braaikuikens en eiers) word ook op 'n redelike skaal beoefen terwyl daar tans een groot volstruisboerdery bestaan.

Veeboerdery bestaan uit ongeveer 16 932 beeste, 50 794 kleinvee, waarvan ongeveer 2% bokke is en die res is skaap. Ongeveer 2% van die beeste is melkbeeste wat jaarliks ongeveer 6,5 miljoen liters melk produseer.

Sommige van die boere bedryf stoetboerderye.

Jaarlikse produksie uit voerkrale is ongeveer 5 500 beeste en 150 000 skaap.  

Na raming word die volgende graan jaarliks geproduseer:

36 000 ton mielies; 2160 ton sonneblom, 1000 ton koring, terwyl 'n redelike hoeveelheid voer vir eie gebruik aangeplant word.

'n Verskeidenheid groente- sowel as voergewasse word onder besproeiing gekweek.

Home ]