ReŁnie 1967

Foto geneem tydens die klas van 1967 se reŁnie die naweek van 21 tot 23 Oktober 2007:

Hierdie foto van die groep is in die Wetenskaplaboratorium geneem. Hulle is van links, voor, Fanie Neethling, Bob de Villiers, Mev Hester Lourens (van der Watt), Hettie Nel (Theron), Manda Wessels,

Agter Koos van Vuuren, Edwin Carney, Banus van der Walt, Hendrik Daniel, Pieter du Plessis, Nico Smith, Saartjie Slabbert, (Fourie), Frans Theron


 

Home ] Up ]