Rooidak matrikulante van 1980 hou reŁnie

Die matriekklas van 1980 van Rooidakskool, het hul reŁnie op 24 September 2010 by Monte Christo gastehuis in Bloemfontein gehou.

Van die klas van 23 is twee reeds oorlede, en 15 van die res het die reŁnie bygewoon. Twee van hul onderwysers, Mnr Pieter du Plessis en Mnr Thinus Venter het ook die reŁnie bygewoon.

Heel voor: Mnr Thinus Venter en Mnr Pieter du Plessis (twee onderwysers)

Voorste ry dames : Annette van Rensburg (Grobbelaar);Elsabe Barnard (Loots);Christa Nel (Weyers); Elize Smith (Leeuwner); Yvette Kleynhans (Barrie); Riana van der Merwe (Ferreira); Lizelle Kruger

Middelste ry dames : Nettie Marais (Steyn); Alsa Opperman (du Plessis); Cecilia J van Rensburg (Slabbert); Annemarie van den Berg

 Agterste ry mans: Malherbe van Wyk; Andre du Toit; Ian du Plessis en Efraim van der Walt

Bittereinders wat van Sub A tot Standerd 10 in Rooidakskool was:

 

Dames van links: Elize Smith; Annette van Rensburg; Alsa Opperman; Annemarie van den Berg; Nettie Marais en Yvette Barrie

Mans:  Ian du Plessis en Efraim van der Walt

 


Home ] Up ]