Nog 'n geslaagde inligtingsdag vir plaaswerkers en nuweling boere aangebied

Andrie de Kock

  Agri Boshof het in Oktober weer 'n geslaagde inligtingsdag vir plaaswerkers en nuweling boere aangebied.

Die doel van hierdie dae is hoofsaaklik om deur middel van die opleiding en ontwikkeling van nuwe boere en plaaswerkers, 'n bydrae te lewer om die volhoubaarheid van landbou in die land te verseker.

 Hierdie was die agste agtereenvolgende jaar dat Agri Boshof dit aangebied het.   Dit het begin as 'n opleidingsdag vir plaaswerkers, maar het gou uitgebrei om opkomende boere wat reeds plase deur middel van grondhervorming gekry het, asook die beginnerboere wat op Boshof-meentgronde boer, in te sluit.

Die onderwerpe wat behandel word, is prakties van aard, sodat dit op 'n plaas toegepas kan word en wissel jaarliks.  Hierdie keer was dit:     

Die dag is afgesluit met 'n gesellige middagete. 

Michiel de Kock met sy werkers, David Mogwerana, Edward Booysens en George Rathebe

Gert van Niekerk is hier saam met sy werkers, Hendri Pringle, Callie Brits, Gert, Johannes Lose, Jordaan Pringle en Joseph Lodge

Links is Ilze Groenewald van Boshof Abattoir aan die woord en regs oorhandig Annalie Coleman van Farmers Weekly 'n prys aan 'n gelukkige wenner in die prystrekking

 

 

Boshof Tuisblad