Agri-Boshof Boeredag met skou gehou

'n Boeredag is op Donderdag, 20 Augustus  2015, gedurende die skou en rooivleis Expo deur Boshof-Suid en Hermanusvleiboereverenigings aangebied, waar Prof H O de Waal en Nic Zaayman die gassprekers was

Prof H O de Waal aan die woord

Louw Kruger,   Niklas Oosthuizen, Willem Botha en Francois de Wet

Nic Zaayman

Terug