Boshof in die Suid-Vrystaat

 [Add this page to the navigation structure to display a page banner here]

 

 Hierdie webblad word deur Georganiseerde Landbou in Boshofdistrik (Agri Boshof)  in stand gehou

Agri Boshof - Posbus 21 Boshof 8340

Voorsitter: Louw Kruger : Posbus 256 Boshof 8340

Tel : 0836271355

Faks: 0866090115

E-pos adres: louwtjiek@gmail.com

Sekretaresse : Eileen Barrett

Tel 0732518178 / 0796430424

Faks:  0866090115

E-pos adres: 

ejpbarrett50@gmail.com

Gereelde Jaarlikse gebeure op Boshof

Sien ook wat gebeur wanneer op Boshof

        Veeveilings op Boshof vir 2017 vind plaas op :

                                                                              19 April

                                                      27 Julie (Boshof-Suid veiling)

                                                      11 Oktober

                                                        6 Desember 

                                                                                   

 • Boshof Wildveilings  2017:

                                                11 Maart Randy Westraadt(Geslote)

                                                6 Mei (oop)

                                                24 Junie

                                                29 Julie

                                                26 Aug

      Kontak: Broer de Waal vir meer info-0825152582

       

 • Boshof Rooivleis Expo en Skou elke jaar in Augustus 

hierdie jaar :  25 en 26 Aug

              Kontaknommers vir Skou en Rooivleis Expo:

       Voorsitter: Sune Oosthuizen - 0820923888

             

    

 

 
 
 
 
 

Toeriste Inligting

Kontak Eileen (besonderhede hierbo)

Brandstof : Exel deurnag diens

Bankdienste slegs

OTM:   Absa, Capitec, ENB en Standard Bank

Hoogte bo seevlak: 1120m

 

 

[Add this page to the Navigation view to display hyperlinks here]

Home Page